Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe
Nạp Gem

Bài:2
Tên nv: RainBowS2S
Lỗi: mất hết đá và pet
Thời gian: sau bảo trì 20:45 ngày 25/3 onl game mất hết đá đính đồ và chưa đính đồ, 2 pet
( kid và chim cánh cụt) cũng bay mầu sau bảo trì. Mong ad giải quyết sớm.
2020-03-26 05:22:04

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long