Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe
Nạp Gem

Bài:2
Tên nhân vật: NgocPhuPNP
Mất pet ob nghịch ngợm Ngày 25/3/2020 khoảng 21h đang chơi ở ngọai ô thì mất pet
2020-03-26 08:22:04

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long